com treballem


coneixent cdiap reus

La detecció de les possibles alteracions en el desenvolupament infantil és un aspecte fonamental en l’atenció precoç. Com abans es faci la detecció, més garanties hi haurà de poder intervenir adequadament.

 

 

Un dels nostres objectius és aconseguir que els professionals relacionats amb la petita infància siguin observadors de les senyals d’alarma, puguin fer una detecció precoç de les dificultats dels infants i derivar-los precoçment al CDIAP.