MOTIUS DE CONSULTA

dificultats2

El desenvolupament és el procés dinàmic d’interacció entre l’organisme i el medi, que dóna com a resultat la maduració orgànica i funcional del sistema nerviós, el desenvolupament de funcions psíquiques i l’estructuració de la personalitat.

El trastorn del desenvolupament ha de ser considerat com la desviació significativa del “curs” del desenvolupament, com a conseqüència d’esdeveniments de salut o de relació que comprometin l’evolució biològica, psicològica i social.