La nostra mirada vers el desenvolupament infantil

IMG 0174

A principis de la dècada dels noranta Stanley Greenspan, psiquiatra infantil amb reconeguda experiència en temes de desenvolupament infantil típic i atípic, planteja la necessitat de fer un canvi paradigmàtic en la forma d'avaluar a nens i nenes que presenten dificultats en el seu desenvolupament i en el com planificar el treball terapèutic que ajudi a aquests infants a assolir el seu màxim potencial.

Aquest canvi paradigmàtic planteja les següents redefinicions: