Transparència

http://cmf-team.info/44-fz-voprosy-i-otvety.html|ссылка D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i atès que el volum de negoci de l’empresa responsable del CDIAP vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa es fan públiques les retribucions dels càrrecs directius del CDIAP:

  • Neus Fuster Pons –    Administradora solidària – Sou brut anual: 4.500 €
  • Pilar Graset Forasté - Administradora solidària – Sou brut anual: 4.500 €