Missió

El CDIAP Baix Camp i Priorat  té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil, des de la seva concepció i fins als 6 anys que presenta trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn.

El CDIAP Baix Camp i Priorat atén la població del Baix Camp Nord ( els municipis del Baix Camp excepte: Cambrils, Montroig del Camp, Vandellós i Hospitalet de l’Infant) i del Priorat.

Es prioritza l'atenció de 0 a 3 anys, les patologies greus i la no duplicitat assistencial.