Benvinguts

El nostre equip de treball té com a prioritat escoltar i donar resposta als dubtes dels pares i mares o responsables dels infants que presenten un possible desajust en el desenvolupament.

De la valoració acurada de la seva demanda i de les capacitats i necessitats de l’infant, se’n derivarà una proposta d’intervenció que possibiliti assolir el màxim desenvolupament del nen i de benestar en la família.

 

Fer una consulta al CDIAP sol generar inquietud en l’entorn familiar. Els professionals de l’equip intentem acollir amb respecte i cura, acompanyant als pares en el procés que s’inicia quan es fa una demanda. 

Coneix el nostre equip