Què és l'atenció precoç?

 atencio cdiapatencio cdiap reus
S’entén per atenció precoç el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil, des de la concepció fins als 6 anys, a la família i a l’entorn.
 

Aquesta tasca es du a terme a Catalunya a la xarxa pública de  http://religioclub.ru/obrazec-dogovora-na-gsm.html|сайт Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i les intervencions que se’n deriven han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària o transdisciplinària.

El CDIAP contempla les actuacions següents:

  • http://akril-profi.ru/obrazec-kassacionnoj-zhaloba-obrazec.html|блог La prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l'infant en procés de creixement, de qualsevol etiologia.
  • http://religioclub.ru/diplom-obrazec-skachat-besplatno.html|ссылка La criança, entesa com el suport i l’acompanyament a la família en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral de l’infant.
  • La prevenció de situacions de risc per antecedents personals o familiars.