Què és l'atenció precoç?

 atencio cdiapatencio cdiap reus
S’entén per atenció precoç el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil, des de la concepció fins als 6 anys, a la família i a l’entorn.
 

Aquesta tasca es du a terme a Catalunya a la xarxa pública de  http://stavfondcentr.ru/hronicheskij-kolpit-istoriya-bolezni.html|ссылка Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i les intervencions que se’n deriven han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària o transdisciplinària.

El CDIAP contempla les actuacions següents:

  • http://nbatex.ru/ivashkin-i-sheptulina-propedevtika-vnutrennih-boleznej-skachat.html|сайт La prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l'infant en procés de creixement, de qualsevol etiologia.
  • http://agency-npr.ru/otvety-na-vystuplenie-rajkina.html|блог La criança, entesa com el suport i l’acompanyament a la família en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral de l’infant.
  • La prevenció de situacions de risc per antecedents personals o familiars.